Vyčerpány systémové limity serveru. Doporučujeme provést optimalizaci vaší prezentace!

Přehled jednotlivých limitů pro doménu dle hostingového programu jsou k dispozici v klientské sekci pod Obecnými údaji.

Možné příčiny:

  1. překročení maximálního počtu paralelních spojení
  2. překročení maximálního povoleného vytížení CPU
  3. překročení limitu přenosu dat - trafficu (čas do restartu je uveden v klientské sekci - Obecné údaje)

Další informace o limitech naleznete v nápovědě.