Možné příčiny:

  1. Na vašem FTP není nahrán ani .htaccess ani indexový soubor (např. index.php, index.htm index.html).
  2. doména je blokována poskytovatelem - možné příčiny:
    1. Porušení smluvních podmínek.
    2. Neuhrazená platba (Blokováno od druhého týdne po splatnosti výzvy k platbě. Není-li ani přesto klientem uhrazeno, je doména zrušena z našich serveru a to 28 dní po splatnosti).